Stavební konstrukce

Výroba

Firma K.P.R. Engineering zajišťuje výrobu a realizaci v následujících oblastech:

  • Zajistíme výrobu strojních součástí a sestav.
  • Zajistíme montáž strojů a zařízení včetně elektroinstalace, pneumatických, hydraulických a řídicích systémů.
  • V kooperaci provedeme zkoušky funkčnosti a uvedení do provozu.