Stavební konstrukce

Výpočty

Firma K.P.R. Engineering provádí následující výpočty:

  • statická a dynamická pevnost
  • teplotní anlýza
  • stabilita
  • ocelové konstrukce
  • tlakové nádoby
  • nádrže
  • stožáry
  • mechanismy

Počítáme metodou konečných prvků v systémech SAMCEF a BOSS-Quatro.